โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 9 ธ.ค.56)

Advertisement โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาดังกล่าวข้างต้น สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารประชาธิปศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จังหวัดจันทบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 9 […]