สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 – 30 ก.ค.56)

Advertisement สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (24 – 30 ก.ค.56)     สมัครงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานรากชาร 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น[/highlight]   2.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท สังกัด […]