โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

Advertisement   โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ม.3/ม.6 4. พนักงานบริการ (รปภ.) 1 อัตรา ม.3/ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน โทร 0-5471-9000 ต่อ 1409 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม […]