(22อัตรา)รพ.นครพิงค์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-23มิ.ย.60

Advertisement   โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ 22 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี เปิดรับสมัคร 19-23 มิ.ย.60 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ โทร. 053-999-200 ต่อ 3314, 6403 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 1)  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 2)   

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 11 ก.ย.56)

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 11 ก.ย.2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ทุกสาขา 3.ชื่อตำแหน่ง : […]