รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์(ป.ตรี) 1-15ก.พ.61

Advertisement     กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ภายในวันที่ 1-15 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม