โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (2 – 15 ม.ค.57)

Advertisement โรงพยาบาลท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 ม.ค.57 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี Advertisement สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.lbo.moph.go.th อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้