โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา บัดนี้-19 ต.ค.64

Advertisement     โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 11-19 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวสถานพยาบาล 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาคุณภาพ 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์ งานผลประโยชน์ 3. ตำแหน่ง พนักงานห้องจ่ายยา งานเภสัชกรรม เงินเดือน ๆ ละ 8,690 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ เดือนละ 1,310 บาทรวม 10,000 บาท. สถานที่และวันรับสมัคร สมัครได้ที่งานกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่ 11 – 19 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ.. โทร. 02 475 […]