โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล55อัตรา เพศหญิง วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-31ม.ค.62

    โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 55 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ยังไม่รวมเบี้ยเวร) สวัสดิการประกันสังคม คุณสมบัติ     1. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี     2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป     3. มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์     4. รักในงานบริการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2562 ที่ฝ่ายทะเบียนพล กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 4 โทร. 0 2207 6036-7 เวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

โรงพยาบาลตำรวจชวนผู้สูงอายุ-เด็ก-สตรีมีครรภ์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ฟรี!

  เป็นอีกบริการดีๆจาก รพ.ตำรวจ เมื่อ รพ.ตำรวจ เชิญชวนผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรค ผู้สูงอายุ เด็กและสตรีมีครรภ์มารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลฟรี โดยผู้ที่มีความเสี่ยงจากโรคในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประกอบด้วย ผู้ป่วยเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ ทั้งผู้ป่วยโรคปอด หืด หัวใจหลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดและเบาหวาน ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 ก.ก. นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกกว่า 65 ปี เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่โรงพยาบาลตำรวจได้ฟรี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำแสดงบัตรประชาชน เพื่อขอรับบริการที่บริเวณหน้าห้องตรวจอายุรกรรม อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลตำรวจ เวลา0 8.30-12.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2076913 ทีมประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลตำรวจ Police General […]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.1-5พ.ค.60

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ 1. ช่างโลหะ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโลหะการหรือเครื่องมือกลหรือช่างยนต์ หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านโลหะไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่โรงพยาบาลตำรวจเชื่อถือ 2. พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่น้อยกว่า 5 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน) และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 3. นายช่างศิลป์  1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวิจิตรศิลป์ […]

(30อัตรา)โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-31ม.ค.60

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานผู้ชวยพยาบาล 30 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายกองทะเบียนพล กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ บัดนี้-31 ม.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-2076036-7