(79อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) รพ.ชลบุรี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปกศ/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.59

Advertisement โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 79 อัตรา 1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ผู้ช่วยพยาบาล 11 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท – […]