(สมัครออนไลน์ได้)รพ.จุฬาลงกรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีหลายอัตรา บัดนี้-7ก.พ.60

Advertisement โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 สังกัดฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวนหลายอัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,060 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-7 ก.พ.60 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้  

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ก.ย.59 เงินเดือน15,060

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ เงินเดือน 15,060 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้-12 ก.ย.59 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2256-4408    

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 บัดนี้-1ส.ค.59

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,060 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-1 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(5อัตรา) รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. บัดนี้-29ก.ค.59

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ตั้งแต่บัดนี้-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ระดับ 1-4  ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 4  อัตรา อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิพร้อมเงินค่าครองชีพ ดังนี้ – วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ขั้น 9,410 บาท  + ค่าครองชีพ 2,000 บาท – วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)        ขั้น 8,750 บาท  + ค่าครองชีพ 2,000 บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ งานลงทะเบียนผู้ป่วยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู สนับสนุนการบริการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรในหน่วยงาน  และผู้มารับบริการ ทำงานธุรการหน่วยในการจัดทำ และผลิตเอกสาร ทำการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม และทำรายงาน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ม.6/ปวช.) 2) ไม่จำกัดเพศ […]

1 2