“รพ.จุฬาฯ” ปิดจุดคัดกรอง “โควิด-19” ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย

Advertisement ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เผย “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ปิดจุดคัดกรอง “โควิด-19” ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย เชื่อที่อื่นน่าจะเหมือนกัน (24 มิ.ย.2564) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า รพ.จุฬาฯ ปิดจุดคัดกรอง “โควิด-19” ตั้งแต่วันที่ 24-27 มิ.ย.2564 ชี้ ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย Advertisement โดย หมอธีระวัฒน์ โพสต์เฟซบุ๊กพูดถึงสถานการณ์ “โควิด-19” ที่ รพ.จุฬาฯ โดยระบุว่า “คัดกรองโควิดจุฬาฯ ปิด 4 วัน 24-27 ไม่มีเตียงรับ แต่คนไข้ก็มาที่ ER อยู่แล้ว เพราะไปที่อื่นก็ไม่ได้ตรวจเช่นกันเนื่องจากตรวจแล้วต้องรับก็ไม่มีเตียงไม่มีคนดู เลยกลายเป็นมีอาการก่อนจึงมา ER ชึ่งล้วนมีอาการปอดบวมแล้ว และอาการหนัก ไม่มีเตียงอยู่ดี ทุก รพ. น่าจะเหมือนกันหมด Advertisement 1.โรงพยาบาลสนามสีแดง แคงแจ๋ […]

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัคร จนท.พัสดุ(ปวส.)บัดนี้-30พ.ย.61

    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,000.-บาท หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายรองเท้า และกายอุปกรณ์ ตรวจรับและจ่ายกายอุปกรณ์ ทำบันทึกงานพัสดุ เช่น การจัดหา การจัดซื้อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การทำรายงานพัสดุประจำเดือน และรายการพัสดุคงเหลือประจำปี คุณสมบัติของผู้สมัคร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา เพศหญิง อายุระหว่าง 19 – 35 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ.2526 – พ.ศ.2541) ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การติดต่อยื่นใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องมาติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 8.30-16.30 […]

รับหลายอัตรา!! สมัครออนไลน์ได้!! รพ.จุฬาลงกรณ์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือนเริ่มต้น15,060(ปรับขึ้นทุกปี ปีละ2รอบ) เปิดรับสมัครบัดนี้-7ก.พ.61

    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ จำนวนหลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี บัดนี้-7ก.พ.60 อัตราเงินเดือน 15,060 บาท (ปรับขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง) คุณสมบัติเฉพาะ 1. วุฒิ ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 2. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็ นทหารกองหนุน) 3. อายุไม่เกิน 35 ปี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob/ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้-7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30–16.30 น. โทรศัพท์ 02-256-4408,02-256-5048 โปรดแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยเหมาะกับการสมัครงาน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะฟองน้ำ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้เป็นต้นไป

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับสมัคร นายช่างกายอุปกรณ์ ระดับ 1 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือน 9,410 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท และค่าตอบแทน Top Up 840 บาท) ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ปฏิบัติงานช่างกายอุปกรณ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างกายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ช่วยตรวจวัดส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย และให้การวินิจฉัยเพื่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ไม่ซับซ้อน เช่น เบรส แขนเทียม ขาเทียม เท้าเทียม และรองเท้าชนิดต่างๆ ให้ถูกต้อง ตลอดจนช่วยตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไข เสริมแต่ง และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับความพิการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา 2. เพศชาย (ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน) 3. อายุระหว่าง 18 – […]

1 2