โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-9มี.ค.61

    โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานตำแหน่งงานต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ ดังนี้ 1. รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุ 3 ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา : ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา : ปวส.ทุกสาขา 2. รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การพิมพ์ เจ้าหน้าที่การพิมพ์ 2 ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา : ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการพิมพ์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 3. รับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่การผลิต เจ้าหน้าที่การผลิต 2 ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา : ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาด้านช่างทุกสาขา 4. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสนับสนุนการผลิต พนักงานสนับสนุนการผลิต ระดับ […]