คปภ.ออก 3 มาตรการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมิคอล

Advertisement คปภ.ออกเพิ่มอีก 3 มาตรการ ช่วยด้านประกันภัยให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และระเบิดของโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีถังเก็บสารเคมีระเบิดภายใน บริษัท หมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ส่งผลให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดย คปภ. ได้สรุปมาตรการช่วยเหลือ เพิ่มอีก 3 มาตรการ คือ 1. บูรณาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เร่งตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านประกันภัยอย่างเร่งด่วน 2. บรูณาการร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดสมุทรปราการ และสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว สมุทรปราการ ตั้งศูนย์รับแจ้งความเสียหาย 3. เร่งบูรณาการการจ่ายสินไหมทดแทนให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยจะประสานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านที่เกี่ยวข้องถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม สำหรับรายที่ไม่ได้ทำประกันภัยครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้ จะได้รับการชดใช้จากการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งโรงงานได้ทำประกันภัยดังกล่าวรองรับไว้ด้วยวงเงินเอาประกันภัย 20 ล้านบาท ทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน   ข่าวจาก : PPTV Online