อนุญาตให้คนในรัศมี 2-5 กม. ใกล้โรงงานหมิงตี้ กลับเข้าบ้านได้ 5 โมงเย็นวันนี้

Advertisement มติที่ประชุมประเมินสถานการณ์ ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ อนุญาตให้คนในรัศมี 2-5 กม. ใกล้โรงงาน กลับเข้าบ้านได้ 5 โมงเย็นวันนี้ ขณะคนในรัศมี 1 กม. ยังไม่อนุญาต เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุม วันที่ 7 ก.ค. ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ปภ. เผยเมื่อเวลา 11.30 น. จากการประชุมหารือเพื่อประเมินสถานการณ์กรณีเหตุไฟไหม้โรงงานโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จำกัด ระหว่างจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้แถลงความคืบหน้าในการดำเนินการที่สำคัญเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ประเด็นการจัดการสารเคมี ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปประเมินและวางแนวทางควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดการลุกไหม้จากสารเคมีอีก โดยแยกการจัดการเป็น 2 ส่วน คือ การจัดการสารเคมีที่ตกค้างในที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบ จะใช้สารเคมีชนิดอื่นเพื่อปรับสภาพไม่ให้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป สำหรับสารเคมีที่อยู่ในถังจัดเก็บ จะได้วางแผนจัดการตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญต่อไป 2. การให้ประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัย จากการประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในรัศมี 2-5 กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุ จังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าที่พักอาศัยได้ในช่วงเย็นวันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ส่วนระยะรัศมี […]