ไม่มีโรคเอดส์ในหมู-ไก่!! เลือกซื้อจากแหล่งผลิตมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัย

Advertisement เนื้อหมู เนื้อไก่ เป็นวัตถุดิบหลักๆ ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่นำมาประกอบอาหาร เนื่องจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติอร่อย และยังสามารถนำไปสร้างสรรค์อาหารได้หลากหลายเมนู รวมถึงยังหาซื้อได้ง่าย ดังนั้น เมื่อเกิดข่าวปลอมที่เกี่ยวกับโรคต่างๆ ทั้งในหมู หรือไก่ จึงทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดข้อสงสัยจากผู้บริโภค ล่าสุด ในสังคมออนไลน์มีการแชร์ข่าวปลอมเรื่อง “หมูไก่ติดเชื้อเอดส์ ห้ามกิน 6 เดือน” ซึ่งเป็นข้อความเก่าที่มีการดัดแปลงใหม่และแชร์วนซ้ำทุกปี หากค้นข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้ใน google จะพบว่า ข่าวนี้มีการแพร่กระจายส่งต่อกันตั้งแต่ปี 2551 โดยอาจมีความเกี่ยวโยงกับการปล่อยข่าวเรื่อง คนฉีดเลือดเอดส์เข้าไปในหมู ซึ่งเป็นข่าวเท็จที่ปล่อย ตั้งแต่ปี 2535 หรือกว่า 28 ปีมาแล้ว นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ข่าวปลอมนี้ถูกดัดแปลงเสริมแต่งข้อความและนำมาวนแชร์ซ้ำๆ กันทุกปี ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ มีมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อในสัตว์ที่เข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งในหมู สัตว์ปีก โค-กระบือ และจากการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในทุกพื้นที่ของไทย ยังไม่เคยพบกรณีหมู-ไก่เป็นเอดส์ ผู้บริโภคมั่นใจได้ […]