ไทยถูกปรับสถานะเป็นสีเหลือง เฝ้าระวังอีโบล่า !

Advertisement ไทยถูกปรับสถานะเป็นสีเหลือง เฝ้าระวังอีโบล่า !   ไวรัส อีโบล่า จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 900 คน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมาก ทำให้องค์การอนามัยโลก ประกาศว่า นี่เป็นการระบาดของอีโบล่า ครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ล่าสุดชายชาวซาอุฯ เสียชีวิตจากการป่วยที่คาดว่าน่าจะเกิดจากเชื้ออีโบล่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังเดินทางกลับจากแอฟริกาตะวันตก และนับเป็นผู้ป่วยที่ตายนอกแอฟริการายแรก ในขณะที่ประเทศไทย ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องมีการเฝ้าระวัง อีโบล่า เพราะ มีผู้โดยสาร 21 คน เดินทางจากแอฟริกาตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทย ในช่วงที่มีการระบาด และยังคงอยู่ในระยะการฟักตัวของเชื้อชนิดดังกล่าว โดยสถานะ ของประเทศไทย อยู่ที่สีเหลือง Scare หรือ เฝ้าระวังจากทั้งหมด 3 สถานะคือ แดง ส้ม เหลือง ดังนี้ แดง = Cased with Deaths = มีผู้เสียชีวิตจากโรคแล้ว ส้ม = Cases beign Treated = มีผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษา เหลือง = Scares […]