สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ‘วันครู’ เด็กอยากได้ครูใจดี ไม่ดุ ไม่ตี มีเหตุผล

Advertisement   เมื่อวันที่ 15 มกราคม นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.)“สวนดุสิตโพล” มสด.ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยทั่วประเทศหัวข้อ “ครูแบบไหน? ที่เด็กไทยต้องการ” จำนวนทั้งสิ้น 1,264 คน ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2561 โดยแบ่งเป็น ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ผลการสำรวจพบว่า ครูที่ “เด็กอนุบาล” ต้องการมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 ใจดี ไม่ดุ 57.14% อันดับ 2 รักเด็ก 23.80% และอันดับ 3 สวย น่ารัก พูดเพราะ 19.06% นายณัฐพล กล่าวต่อว่า ครูที่ “เด็กประถม” ต้องการมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 ใจดี ไม่ดุ […]