โปรดเกล้าฯ ตำรวจ 273 ตำแหน่ง ต่อศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. จิรภพ ผบช.ก.สอบสวนกลาง

Advertisement มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ 123 ตำแหน่ง และ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 273 ราย วันที่ 10 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 123 ราย ลำดับที่ 1 พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์ เป็น พลตำรวจเอก ลำดับที่ 2 พลตำรวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง เป็น พลตำรวจเอก ลำดับที่ 5 พลตำรวจตรี จิรภพ ภูริเดช เป็น พลตำรวจโท ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ฉบับเต็ม วันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง […]