สำรวจออกโฉนดที่ดิน 70 จังหวัด เจ้าของที่ดินต้องรู้อะไรบ้าง

Advertisement ชวนทำความรู้จัก การเดินสำรวจรังวัดเพื่อออก “โฉนดที่ดิน” 70 จังหวัด ลดความเหลื่อมล้ำในการถือครอง “เจ้าของที่ดิน” ต้องเตรียมตัว รวมถึงมีค่าธรรมเนียมที่ต้องเสีย วันที่ 16 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ประกาศสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยงบประมาณ 372,546,800 บาท ในพื้นที่ 70 จังหวัด เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 “ประชาชาติธุรกิจ” ชวนทำความรู้จักการออกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัดปักหลักเขต และการเตรียมตัวของ “เจ้าของที่ดิน” ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ได้รับการสำรวจ รวมถึงข้อมูลค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย สำรวจออกโฉนดที่ดิน คืออะไร ข้อมูลจาก กรมที่ดิน ระบุว่า การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่มีการรังวัดปักหลักเขต ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58, 58 ทวิ และ 69 เป็นการออกโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินส่งเจ้าหน้าที่จากกองหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน ไปทำการเดินสำรวจเป็นหมู่บ้านหรือตำบล […]