กองทัพเรือแต่งตั้ง ‘แพนเค้ก’ เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ

Advertisement   20 ก.ค.61 เพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy เปิดเผยว่ากองทัพเรือแต่งตั้ง นางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ เป็นโฆษกพิเศษกองทัพเรือ โดยโฆษกพิเศษกองทัพเรือ มีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย 2.ร่วมเป็นพิธีกร และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย 3.ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพเรือ 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะโฆษกกองทัพเรือมอบหมาย   ข่าวจาก : กองทัพเรือ Royal Thai Navy