มหาดไทย” เผย ยังไม่เห็นหนังสือสละสัญชาติ ย้ำหากยื่นเอกสารครบถ้วน พร้อมทำทันที

Advertisement เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการให้สัญชาติไทยกับโค้ชเช ยอง ซ็อก ว่า ขอเรียนว่าขณะนี้ทางกรมการปกครองยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานเรื่องการขอสัญชาติจากโค้ชเชแต่อย่างใด หากมีการยื่นเอกสารหลักฐานเข้ามาอย่างถูกต้อง อาทิ หลักฐานการพักอาศัยอยู่ในเมืองไทย หลักฐานการเสียภาษี ใบอนุญาตทำงาน โดยเฉพาะหนังสือสละสัญชาติของโค้ชเช ทางกรมการปกครองก็พร้อมพิจารณาเอกสารหลักฐาน และจะดำเนินการตามกฎหมายให้อย่างรวดเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับประเทศ คาดว่าไม่มีปัญหาอะไร ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 กำหนดว่าต้องเลือกถือสัญชาติเดียว ซึ่งผู้ที่จะขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.บรรลุนิติภาวะแล้ว 2.มีความประพฤติดี ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม พฤติการณ์ทางการเมือง ยาเสพติด และพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.มีอาชีพเป็นหลักฐาน มีใบอนุญาตทำงาน มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 80,000 บาทต่อเดือน โดยแสดงหนังสือรับรองเงินเดือน หรือรายได้ด้วย มีหลักฐานการเสียภาษีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีในรอบปีก่อนที่ยื่นคำขอ 4.กรณีทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ตามมาตรา 11(1) ของ พ.ร.บ.สัญชาติ 2508 ได้รับการยกเว้นคุณสมบัติของผู้ขอแปลงสัญชาติ […]