อย.ยังไม่ไฟเขียวใช้วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในเด็ก 3 ปีขึ้นไป จี้ส่งข้อมูลเพิ่ม!

Advertisement อย.เร่งบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ยื่นข้อมูลเพิ่มด่วน เพื่อพิจารณาใช้วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในเด็ก วันนี้ (20 ก.ย. 64) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการที่บริษัท ไบโอ จีนีเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทย ได้ยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขออนุญาตขยายกลุ่มอายุผู้ใช้วัคซีน จากเดิมกำหนดไว้ที่ 18 ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของ อย. และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีมติยังไม่สามารถอนุญาตขยายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เนื่องจากข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัคซีนยังไม่เพียงพอ และขาดข้อมูลด้านประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 3-17 ปี ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งให้ทางบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด รับทราบและขอให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมแก่ อย.โดยด่วน โดยเฉพาะข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลที่ได้จากประสบการณ์การใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินในเด็กจากประเทศต่าง […]

สภา ม.ธรรมศาสตร์ ปลดล็อก ! จัดหา ผลิต นำเข้า ยา-วัคซีน โควิด 19 ได้เอง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปลดล็อก การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข จัดหา ผลิต นำเข้ายาและวัคซีน โควิด 19 ได้เอง วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2546 เพื่อให้การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเนื้อหาดังนี้ ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ “การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข” ให้หมายความรวมถึง การป้องกันหรือบำบัดโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย หรือนำเข้า หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งอื่นที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและในต่างประเทศ […]

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานกำลังใจช่วงโควิด 19 ตรัส…แม้แต่ตัวท่านหญิงก็ลำบาก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานกำลังใจช่วงโควิด 19 ตรัส ทุกคนลำบากกันหมด แม้แต่ตัวท่านหญิงก็ลำบาก โรคนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลือกชนชั้น ขอให้ทุกคนมีสติ ใจเย็น ๆ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษใน ช่องยูทูบ Vogue Thailand ในฐานะที่พระองค์ทรงงานด้านแฟชั่นในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK ว่าด้วยการแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนไอเดียการทำงานในช่วงโควิด-19 รวมถึงส่งกำลังใจให้กับคนทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นและผู้ประกอบการทุกสาขา ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานกำลังใจให้กับบุคลากรในวงการแฟชั่น ใจความว่า… “ไม่มีใครที่อยากให้โรคนี้เกิดขึ้น แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศเราประเทศเดียว มันไม่ได้เป็นเฉพาะกลุ่มแฟชั่นอย่างเดียว และไม่ได้เลือกชนชั้นด้วย มันเป็นทุกคนจริง ๆ ต้องย้ำอีกครั้งที่อยากฝากทุกคน หนึ่งคือ ขอให้ทุกคนมีสติ ใจเย็น ๆ ทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สร้างพลังงานบวก สร้างพลังงานความสุขให้กับตัวเอง เมื่อเรามีความสุขของตัวเองแล้ว เราก็ค่อย ๆ แบ่งให้กับทีมงาน ทุกคนลำบากกันหมด แม้แต่ตัวท่านหญิงก็ลำบาก แต่ท่านหญิงก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องมีความสุขให้ได้ แล้วทุกคนจะทำยังไงให้ก้าวออกไปสร้างพลังให้กับทุกคน […]

เตือน ! หายป่วยโควิด 19 อย่าเพิ่งวางใจ เสี่ยงป่วย 2 โรคนี้ต่ออีกถึง 7 เท่า

คุณหมอเผยความร้ายแรงของโรคโควิด 19 ชี้ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วอย่าเพิ่งวางใจ พบผลสำรวจมีความเสี่ยงสูง 3 – 7 เท่า จะเป็นโรคนี้ต่อ… วานนี้ (15 สิงหาคม 2564) รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก นิธิพัฒน์ เจียรกุล ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 กรณีผู้ติดเชื้อแล้วรักษาตัวจนหายแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากอาจเสี่ยงเป็น 2 โรคนี้ตามมา ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคสมองขาดเลือด ซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปถึง 3 – 7 เท่า โดย รศ. นพ.นิธิพัฒน์ ยกตัวอย่างการศึกษาในเชิงระบาดวิทยาจากประเทศสวีเดน ว่านอกเหนือจากภาวะอุดตันของหลอดเลือดดำและนำไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลัน (acute pulmonary embolism) รวมถึงโรคปอดอักเสบ และภาวะแทรกซ้อนในระบบหัวใจและหลอดเลือด ของผู้ป่วยโควิด 19 ก็คือ 2 โรคดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ จากการติดตามผู้ป่วยโควิด […]

ข่าวดี! ไทยเตรียมใช้แอนติบอดี้ค็อกเทลรักษาโควิด ประเดิมบำราศนราดูร

แอนติบอดี้ค็อกเทล ยารักษาโควิดโดยตรงเข้าไทยแล้ว เตรียมใช้ครั้งแรกที่บำราศนราดูร แพทย์ชี้ช่วยลดเวลาการครองเตียง-ลดอัตราเสียชีวิตกว่า 70% วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในประเทศไทยทวีความรุนแรง ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยทะลุหลักหมื่นคนเกิน 10 วัน และทำยอดนิวไฮต่อเนื่อง กระทบทั้งจำนวนเตียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปจนถึงกลุ่มยารักษาโควิด ที่หน่วยงานหลายฝ่ายต้องเร่งผลิตและคิดค้นนวัตกรรมใหม่มารับมือ ต่อมา ยาแอนติบอดีแบบผสม (antibody cocktail) หรือแอนติบอดีค็อกเทล ที่โรชและรีเจนเนอรอนพัฒนาขึ้น ได้ถูกคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ประกาศอนุมัติให้ใช้เพื่อการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ในวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตามที่ได้เคยเสนอข่าว ไขข้อสงสัยแอนติบอดี้ค็อกเทล ล่าสุด ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เปิดเผยในงาน “เจาะลึก ตัวเลือกการรักษาผู้ป่วย COVID-19 กับแอนติบอดีแบบผสม (antibody cocktail)” จากโรช (Roche) และ รีเจนเนอรอน (Regeneron) โดยระบุว่า ยาแอนติบอดี […]

เศร้า… พ่อเสียชีวิตในรถ ขณะรอตรวจโควิด 19 ซ้ำร้ายแม่ก็เพิ่งตาย

ชายวัย 58 ปี เสียชีวิตในรถ ขณะรอตรวจโควิด 19 ด้านลูกสาวเผยแม่เพิ่งติดโควิดเสียชีวิต เมื่อ 2 วันก่อน โรงพยาบาลไม่รับตรวจหาเชื้อ ไม่มีที่ไหนรับรักษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานเหตุสลดใจ กรณีวานนี้ (18 กรกฎาคม) มีชายวัย 58 ปี เสียชีวิตในรถ ขณะรอตรวจโควิด 19 ที่จุดตรวจโควิดย่านลาดพร้าว หลังรอคิวตรวจนาน เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะตรวจให้เป็นคนสุดท้าย จนมีอาการหนัก ไอ อาเจียน หมดสติ และเสียชีวิตในรถ ลูกผู้เสียชีวิตเผยว่า ก่อนหน้านี้แม่ที่ติดโควิดก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ 16 กรกฎาคม และเพิ่งเก็บกระดูกไป ผ่านมาไม่กี่วันพ่อก็มาเสียชีวิตตาม โดยอาการของพ่อนั้นพ่อมีไข้สูง ไอ หายใจลำบาก คาดว่าติดเชื้อจากแม่ พอตนเห็นว่าคุณพ่อเริ่มมีอาการทรุดจึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าคิวเต็มทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ทั้งนี้หลังจากหาคิวตรวจที่โรงพยาบาลไม่ได้ น้องจึงพาพ่อไปจุดตรวจโควิดเชิงรุกที่วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว 80 เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอก่อนเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยง จะตรวจให้เป็นคนสุดท้าย […]

เปิดรายชื่อ ยาฟ้าทะลายโจร สำหรับรักษาอาการเบื้องต้น ใช้ขนาดเท่าไหร่ เช็กที่นี่

เปิดรายชื่อยาฟ้าทะลายโจร จาก สปสช. ใช้รักษาอาการเบื้องต้น โควิด 19 กรณีรอการรักษาที่บ้าน นำไปซื้อได้ที่เภสัช พร้อมเผยข้อแนะนำต่าง ๆ ก่อนใช้ยา วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เฟซบุ๊ก Drama-addict เปิดเผยว่า สปสช. ส่งรายชื่อยาฟ้าทะลายโจรที่สามารถใช้รักษาอาการเบื้องต้นได้ สำหรับผู้ป่วยติดโควิด 19 แล้วนอนรอเตียงอยู่บ้าน สามารถนำข้อมูลนี้ไปซื้อกับทางเภสัชและขอคำแนะนำการกินยาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายการยาฟ้าทะลายโจรที่มีจําหน่าย (11 กรกฎาคม 2564) และขนาดยาสําหรับ “การรักษาโควิด-19” ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ขนาดยาสําหรับผู้ใหญ่: แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน ประกอบด้วย “สารสกัด” หมายถึง สารสกัดหยาบ (crude extract) ไม่ใช่สารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์บริสุทธิ์ แต่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์สูงขึ้น “ผงบด” หรือ “ผงหยาบ” (Crude drug) หมายถึง ส่วนของฟ้าทะลายโจรแห้งบด และวัดปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ […]

ครม. เคาะแจกเงิน 2,000 บาท ให้ลูกจ้าง ม.33 ใน 6 กิจการ ใครได้บ้าง ดูเลย

ครม. เคาะแล้ว เตรียมเยียวยาลูกจ้าง ม.33 และนายจ้าง ใน 6 ประเภทกิจการ ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ที่ถูกสั่งปิดกิจการเนื่องจากโควิด 19 โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างผ่านพร้อมเพย์ ใครได้บ้าง ดูเลย วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติโครงการ เยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ใครบ้างที่ได้รับเยียวยา นายจ้าง ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 กิจการใดบ้างที่ได้รับการเยียวยา กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ โดยกิจการเหล่านี้ ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ-ได้เงินเท่าไร-ทางไหน – นายจ้างอยู่ในฐานข้อมูลของประกันสังคม ณ วันที่ […]

กิ๊ก มยุริญ ชวนแผ่เมตตาให้โควิด 19 – อ. บอก โควิดไม่ชอบยุ่งคนอยู่ในศีลธรรม

กิ๊ก มยุริญ ชวนคนสวดมนต์ ทำบุญ แผ่เมตตาให้โควิด 19 เผยครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเคยบอกมา COVID ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนที่อยู่ในศีลในธรรม วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นักแสดงสาวสายบุญ กิ๊ก มยุริญ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม ระบุว่า “ช่วงนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังไม่ลดเลย อยากชวนเพื่อน ๆ หากมีโอกาสสวดมนต์ ทําบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ฝากช่วยกันแผ่เมตตาไปให้เชื้อโรค COVID-19 กันด้วยนะคะ” ทั้งนี้ กิ๊ก มยุริญ ได้โพสต์แคปชั่น เล่าถึงที่มาของการโพสต์ครั้งนี้ว่ามาจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเกี่ยวกับ โควิด 19 ว่า “COVID ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนที่อยู่ในศีลในธรรมเท่าไหร่ ให้หมั่นรักษาศีล สวดมนต์ เจริญภาวนา หากเราไม่มีวิบากร่วมกับเขาเราก็รอด หรือหากเป็นก็อาจเป็นไม่มาก” และยังเล่าด้วยว่าทุกวันนี้ก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำ มีนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เชื้อโรคทุกวัน โดยข้อความทั้งหมดมีดังนี้ “ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งท่านเคยบอกกิ๊กว่า COVID ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับคนที่อยู่ในศีลในธรรมเท่าไหร่ ให้หมั่นรักษาศีล สวดมนต์ เจริญภาวนา […]

แจกจริงไม่จกตา ! นายก อบต. แจกทอง 1 สลึง ผู้โชคดีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด

นายก อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี บุกบ้านผู้โชคดีเพื่อมอบสร้อยทอง 1 สลึง หลังร่วมกิจกรรมลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 หวังให้ชาวคลองสามหันมาลงทะเบียนฉีดวัคซีน พื้นที่จะได้ปลอดจากเชื้อโควิด วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ข่าวช่องวัน รายงานว่า ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมทีมงานเดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อนำสร้อยคอทองคำ 1 สลึง มอบให้กับนายถาวร รัตนสุวรรณ ถึงหน้าบ้านด้วยตัวเอง เนื่องจากนายถาวร ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 และร่วมกิจกรรมจับสลากชิงโชคกับทาง อบต. ซึ่งเจ้าตัวบอกด้วยความดีใจ ว่าฟังไลฟ์ของ ดร.วิระศักดิ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมจึงตัดสินใจเข้าร่วม ตอนแรกก็กังวลเรื่องฉีดวัคซีนบ้าง แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจฉีด เพราะทาง อบต. ให้ความใส่ใจและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด ด้าน นายก อบต.คลองสาม บอกว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต้องการให้คนพื้นที่คลองสามใส่ใจดูแลสุขภาพและจูงใจให้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดกันเยอะ ๆ พื้นที่คลองสามจะได้ปลอดจากเชื้อโควิด 19 ส่วนกติกาคือ คนที่ต้องการลุ้นรับรางวัล […]

1 2 3