“ดร.อนันต์” เผยผลศึกษาฉีด”ไฟเซอร์”เข็ม3 ป้องกัน “เดลต้า”แบบมีอาการได้ดีมาก

Advertisement ‘ดร.อนันต์’ เผยผลศึกษา ฉีด ‘ไฟเซอร์’ เข็ม 3 กระตุ้นภูมิป้องกัน ‘เดลต้า’ แบบมีอาการได้ดีมาก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ข้อมูลจากการศึกษาใน UK บอกว่า การใช้ PZ เป็นเข็มกระตุ้นในกลุ่มประชากรที่ได้รับ PZ มาแล้ว 2 เข็ม หรือ AZ 2 เข็ม ประมาณ 5 เดือนหลังเข็ม 2 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับป้องกันการติดเชื้อเดลต้าแบบมีอาการได้ดีมากทั้งคู่ กรณีของ PZ ประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงจาก 82% หลังเข็มสอง เหลือ 63% ที่ 5 เดือน ในขณะที่ AZ จาก 61% เหลือ […]