คณะแพทยศาสตร์ มช. เผย พบบุคลากรติดโควิด แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว-ตรวจเชื้อ

Advertisement คณะแพทยศาสตร์ มช. เผย พบบุคลากรติดโควิด แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัว ตรวจเชื้อแล้ว ขณะที่รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลง วันที่ 20 ต.ค. 2564 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแถลงการณ์ ระบุว่า ด้วยปรากฏว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564) เบื้องต้นได้รับบุคลากรรายดังกล่าวไว้รักษาที่รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการสอบสวนโรค และแจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทำการกักตัวเอง (Self-Quarantine) และเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรฐานการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงของทางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]