โคราชจ่อเพิ่มมาตรการเข้ม ของดออกจากบ้าน 4ทุ่มถึงตี4 หวังสกัดโควิด

Advertisement โคราชจ่อเพิ่มมาตรการเข้ม ขอความร่วมมืองดออกจากบ้าน 4 ทุ่มถึงตี 4 หวังสกัดโควิด รวมถึงานอาหารอาจต้องให้ซื้อกลับทานที่บ้านอย่างเดียว วันที่ 8 ก.ค.64 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมหารือ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ในสถานศึกษา รวมทั้งหารือขยายระยะเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดออกไป หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น นายกอบชัย กล่าวว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19รายใหม่สูงถึง 135 ราย แยกเป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 51 ราย ผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด 53 ราย และเป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่อื่น ขอกลับมารักษาในจังหวัดอีก 31 ราย ซึ่งจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้น เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะมาตรการต่างๆ ที่จะเสนอในที่ประชุมศบค.จังหวัด ทั้งเรื่องการลดจำนวนคนร่วมจัดกิจกรรม ร้านอาหารอาจต้องให้ซื้อกลับทานที่บ้านอย่างเดียว ,สถานศึกษาจะต้องขยายระยะเวลาเปิดเทอมออกไปอีก รวมถึงการขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในจังหวัด ให้งดออกจากบ้านเรือนหรือเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. […]