รัฐบาลยืนยันแล้ว “ยังไม่ประกาศโควิดระยะ3 แค่อยู่ระหว่างการเตรียมตัว” ชี้เรามีนิยามจัดการของตนเอง

Advertisement เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 16 มี.ค. ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล โควิด-19 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในการประชุมสถานการณ์ศูนย์โควิดครั้งที่ 1 เป็นศูนย์ประชุมระดับชาติ โดยมีทุกกระทรวง อาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม โดยใช้เวลากว่า 5 ช.ม. ที่ประชุมมีความเห็นว่า แม้จะเตือนเป็นระยะว่าการแพร่ระบาดแบ่งเป็นระยะขั้นตอนต่างๆ โดยยืนยันขณะนี้อยู่ขั้นตอนที่ 3 แต่ยังไม่เข้าสู่ระยะที่ 3 เพราะมีเหตุผลทางปฏิบัติและวิชาการ โดยขั้นต่างๆ ไม่มีเกณฑ์กำหนด แต่ประเทศไทยกำหนด เพื่อให้เกิดการจัดการง่าย เรามีนิยามจัดการของตนเอง “ขั้นที่ 3 จะประกาศต่อเมื่อมีประชาชนชาวไทยรับเชื้อติดต่อกันเอง โดยไม่สามารถสืบสวนได้ว่าติดต่อจากไหน และไม่พบว่าติดต่อจากผู้แพร่เชื้อในต่างประเทศ แสดงให้เห็นความรุนแรงของโรค เป็นเกณฑ์ใช้วัดว่าเป็นระยะ 3 โดยต้องมีเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏเป็นจำนวนมาก และตัวชี้วัดนี้จะต้องปรากฏหลายพื้นที่ ซึ่งแปลว่าคับขัน ต้องหาวิธีปฏิบัติและเตรียมตัว จึงถือว่าตอนนี้เป็นระยะที่ 2 ไม่ได้เข้าสู่ระยะที่ 3”   “ขณะนี้ยังไม่ประกาศโควิด-19 ระยะที่ 3 แต่อยู่ระหว่างการเตรียมรับสถานการณ์ การเข้าประเทศโดยชาวต่างประเทศ […]