ผอ.เขตคลองเตยแจงปมบัตรคิว หลังชุมชนได้ไม่เท่ากัน เผยเหตุตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ตรงกัน

Advertisement ผอ.เขตคลองเตยแจงปมบัตรคิว หลังแต่ละชุมชนได้ไม่เท่ากัน ระบุตามสัดส่วนผู้ติดเชื้อ และไม่ให้มาแออัดในวันเดียวกัน เผยเหตุตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละวันไม่ตรง วันที่ 7 พ.ค.64 ที่วัดสะพาน เขตคลองเตย กทม. น.ส.ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป และ พระพิศาลธรรมารุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน ในฐานะประธานอำนวยการคณะกรรมการต่อต้านโควิด-19 ชุมชนคลองเตย ประชุมร่วมกับประธานชุมชน 39 ชุมชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังปัญหาและประเมินสถานการณ์ แนวทางการควบคุม และการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย น.ส.ปิยธิดา กล่าวว่า สำนักอนามัย ร่วมกับสถาบันและป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เสี่ยงดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการ SWAB โดยนำรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเข้าเก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.-7 พ.ค.64 ในหลายจุด อาทิ วัดสะพาน โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา […]