มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน ป.ตรีบัญชี+ประสบการณ์2ปี สมัครทางไปรษณีย์บัดนี้-15พ.ย.61

    มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ชาย/หญิง ป.ตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ตรวจสอบภายใน/โปรแกรมSAP/โปรแกรม CD Organizer อย่างน้อย 2 ปี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้ ผู้สนใจสมัคร ยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ บัดนี้-15 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิชาการเกษตร(ป.โท) สมัครทางไปรษณีย์ได้ บัดนี้-16ต.ค.61

    มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักวิชาการเกษตร (ปรับปรุงพันธุ์พืช) 1 อัตรา ประจำสถานีวิจัยและพัฒนาพืชผัก (ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย) ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  คุณสมบัติเฉพาะ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ป.โท เกษตรศาสตร์ สาขาการปรับปรุงพืช, พืชสวน, พืชศาสตร์ (พืชผัก), หรือพืชไร่  สามารถไปปฏิบัติงานประจำดอยได้ หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-16 ต.ค.61   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม