การเคหะฯ จ่อปิดโครงการบ้านเอื้ออาทร หลังผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า16ปี

Advertisement   ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.ใกล้บรรลุความสำเร็จในการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรครบตามเป้าหมาย 281,556 ยูนิต ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ปรับลดจำนวนยูนิตเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 280,790 ยูนิต มียอดขาย 269,973 ยูนิต คิดเป็น 96.15% ส่วนที่เหลือจำนวน 10,817 ยูนิตนั้น กคช.ได้วางแนวทางการขายไว้หลายรูปแบบ เช่น เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส. พร้อมอัดแคมเปญ ลด แลก แจก แถม รวมถึงจ้างเอกชนบริหารการขาย ให้ค่าตอบแทนผู้แนะนำลูกค้ามาซื้อโครงการ เช่าเพื่อซื้อ (Rent to Buy) ให้เอกชนเช่าเหมาอาคาร และขายในราคาพิเศษให้เป็นสวัสดิการหน่วยงานรัฐ เป็นต้น ดร.ธัชพลกล่าวว่า ส่วนสินทรัพย์รอการพัฒนา (Sunk Cost) พื้นที่รวม 7,119 ไร่ ซึ่งชะลอโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิมแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินและความต้องการซื้อของประชาชนขณะนี้วางแผนพัฒนาแล้ว 4,032 ไร่ […]