“ครม.”สั่งทบทวน “เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย” เปิดช่องยุติโครงการ

Advertisement รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.ทบทวนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน-ทัวร์เที่ยวไทย” เปิดช่องยุติโครงการ หากไม่สามารถเริ่มต้นได้ภายในเดือนต.ค.นี้ วันที่ 24 ส.ค.2564 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกำลังใจ จากเดิมที่สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. 2564 เป็นเดือน ธ.ค. 2564 เนื่องจากขณะนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารและรอการตราจสอบข้อมูลการเดินทางภายใต้โครงการฯ จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้การเบิกจ่ายเกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น และ พิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนิน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดให้เหมาะสม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มต้นดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการได้ภายในเดือนต.ค.นี้ สามารถพิจารณาเสนอขอยุติโครงการฯ และคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป นอกจากนั้นยังขยายระยะเวลาเนินการโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”จากเดิมที่กำหนดไว้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 ขยายไปจนถึง 31 […]