ผุดต่อเนื่อง!! สืบโกงเงินช่วยผู้ยากไร้ พบโกงได้กระทั่งทุนการศึกษาเด็ก!!

Advertisement   ป.ป.ท.เขต 9 ลงพื้นที่ อ.เบตง ตรวจสอบทุนที่มอบให้นักเรียนยากจนของศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ผ่านสถานศึกษา 4 แห่ง พบให้ทุนรายละ 1,000 บาท แต่ทำใบเสร็จรับเงิน 2,000 บาท เวลา 09.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 61 นายแทนไท จันทร์ชู นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 สงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 9 ได้ลงพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา หลังพบว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 ในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากไร้ คนจน ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ และเงินสวัสดิการผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี อย่างไม่โปร่งใส เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 9 ได้เดินทางไปพบผู้ที่รายชื่อมีสิทธิ์รับเงินในพื้นที่อำเภอเบตงเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ จนได้ข้อมูลว่า […]