วชิรพยาบาล เลื่อนนัด ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม2 เหตุยังไม่ได้วัคซีน

Advertisement แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้แจ้งประชาชนที่รอรับการฉีดวัคซีน ว่า เรียน ผู้รับบริการที่มีนัดรับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้แจ้งประชาชนที่รอรับการฉีดวัคซีน ว่า เรียน ผู้รับบริการที่มีนัดรับวัคซีน #AstraZeneca เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2564 (รับการฉีดเข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 5 เม.ย. 64) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล #ขอเลื่อนวันรับวัคซีนออกไปก่อน เมื่อได้รับวัคซีนมาทางโรงพยาบาล จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยมา ณ ที่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน VAJIRA COVID LINE โทร. 022443949 อย่างไรก็ตาม มีความกังวลในเรื่องดังกล่าวและมีการสอบถามโรงพยาบาล ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากวัคซีนไม่เพียงพอหรือไม่อย่างไร และเกิดความกังวลว่า […]