“หมอพร้อม” ประกาศหยุดการจองคิวชั่วคราว ตามนโยบายศบค.-จัดสรรวัคซีน

Advertisement หยุดการจองคิวผ่าน หมอพร้อม ชั่วคราว ลั่น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.64 เพจ “หมอพร้อม” ออกประกาศการใช้งานผ่านหมอพร้อม หยุดการจองคิววัคซีนชั่วคราว โดยระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ศบค. และสอดคล้องกับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ระบบหมอพร้อมจะหยุดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สำหรับประชาชนทุกกลุ่มที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ดังนี้ 1. พื้นที่กรุงเทพฯ ให้ใช้ระบบของกรุงเทพมหานคร หรือระบบอื่นที่เปิดบริการ 2. ต่างจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ดำเนินการผ่าน 2.1 อสม./ รพ.สต./ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน (ไม่จำเป็นต้องมีประวัติ) 2.2 ระบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน/ เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ) ของจังหวัด 2.3 หมอพร้อม LINE OA/ […]