(17อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบเข้ารับราชการวุฒิ ป.ตรี

กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 17 อัตรา เงินเดือน 15,000-19,830 บาท รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 8-15 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

(6 อัตรา)ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน17,290-30,000

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2559  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – วุฒิ ป.เอก อัตราเงินเดือน 30,000 บาท – วุฒิ ป.โท อัตราเงินเดือน 24,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ป.เอก สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา หรือ – วุฒิ ป.โท สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา และต้องมีวุฒิ ป.ตรี (เกียรตินิยม) สาขาจุลชีววิทยา และ – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (20 – 26 ก.ย.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 ก.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 2.ชื่อตำแหน่ง :แพทย์แผนไทย อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง […]

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (25 – 31 ก.ค.56)

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (25 – 31 ก.ค.56)   รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :    [highlight] 17,290 บาท[/highlight] จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์[/highlight] สมัครงานราชการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpa.go.th ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 13 ส.ค.56   [highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร[/highlight]