เจ้าหนี้ระวัง!! แชทประชดยกหนี้7แสนให้ลูกหนี้ ศาลใช้เป็นหลักฐานตัดสินยกหนี้ได้!!

Advertisement   เมื่อวันที่ 29 มี.ค. เพจเฟซบุ๊ก คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ได้โพสต์ภาพคำพิพากษาฎีกา (ฎีกาย่อ) ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประเด็นของคำพิพากษา สรุปความได้ว่า ข้อความที่เจ้าหนี้ส่งถึงลูกหนี้ทางเฟซบุ๊กมีใจความว่า “เงินทั้งหมด 670,000 บาท ไม่ต้องส่งคืนให้แล้ว ยกให้หมดไม่ต้องส่งดอกอะไรมาให้ จะได้ไม่ต้องมีภาระหนี้สินติดตัว” ถือว่าได้จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงและกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ให้ถือว่าข้อความนั้นได้ทำเป็นหนังสือ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานได้ ดังนั้นข้อความที่เจ้าหนี้ส่งทางเฟซบุ๊ก แม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ถือว่าเป็นการแสดงความเจตนาปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแล้ว แม้เจ้าหนี้จะอ้างว่าส่งข้อความนั้นด้วยความเครียดและต้องการประชดประชันก็ตาม     ขอบคุณข้อมูลจาก : คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ