82,371หมู่บ้านเฮ!! ครม.แจกงบ ‘ไทยนิยมยั่งยืน’ แห่งละ200,000

Advertisement   ครม.อนุมัติงบ 16,474.20 ล้านบาท แจกกระจาย 82,371 หมู่บ้าน แห่งละ 200,000 บาท เผยเงื่อนไข 11 ข้อต้องรู้ก่อนเสนอโครงการรับเงิน การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มี.ค. ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบการกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)  ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ  สาระสำคัญคือโครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2561) มีเป้าหมาย 82,371 หมู่บ้าน ชุมชน สนับสนุนงบหมู่บ้าน ชุมชนละไม่เกิน 200,000 บาท เป็นเงิน 16,474.20 ล้านบาท  ทั้งนี้ มท.ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งรัดหรือกำกับหมู่บ้าน ชุมชนให้เตรียมความพร้อม เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการของชุมชน หรือสามารถดำเนินโครงการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตามที่กำหนด โดยเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำ […]