นักโทษชื่นใจ! ไม่ต้องนอนพื้นแล้ว! ราชทัณฑ์แจกที่นอนยางพาราทั่วประเทศ เริ่มล็อตแรกคุกหญิง

Advertisement ผู้ต้องขังเฮได้! กรมราชทัณฑ์เตรียมใช้ที่นอนยางพาราทุกเรือนจำ ตามมาตรฐานขั้นต่ำยูเอ็น เผยลอตแรกคุกหญิง ตั้งเป้า 3 แสนผืน เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 1 มี.ค.62 ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมนางชฎาพร รักษาทรัพย์ ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลาง นำที่นอนยางพารามาแจกให้ผู้ต้องขังหญิงกลาง 3 พันผืน หลังจากนี้เตรียมแจกผู้ต้องขังทั่วประเทศกว่า 300,000 ผืน พ.ต.อ.ณรัชต์ เผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราบริหารจัดการยางพาราภายในประเทศ กรมราชทัณฑ์จัดซื้อที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขัง กับสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปีละ 100,000 ผืน ภายใน 3 ปี ให้ครบ 300,000 ผืน “วันนี้ได้มอบให้กับทัณฑสถานหญิงกลางเป็นแห่งแรก 3,052 ผืน จากนี้ทำการส่งมอบให้แก่ผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายแรก คือ ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังป่วย และผู้ต้องขังสูงอายุ ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังดังกล่าว ให้ได้มาตรฐานด้านที่ถูกสุขภาวะ สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติ ข้อกำหนดกรุงเทพ […]