ดีเดย์ 16 ก.ย. ! แจกชุดตรวจ ATK ผ่านแอปฯ เป๋าตัง – ไม่มีสมาร์ตโฟนทำอย่างไร มีคำตอบ

Advertisement 16 กันยายน 2564 สปสช. แจกชุดตรวจโควิด 19 ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านทางผู้ประสานงาน และลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง – หากไม่มีสมาร์ตโฟน ให้ติดต่อรับที่โรงพยาบาล วันที่ 15 กันยายน 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกชุดตรวจ ATK ฟรี กระจาย 8.5 ล้านชิ้น ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา เพื่อตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยแจกคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน โดยจะเริ่มแจกในวันที่ 16 กันยายน 2564 ซึ่งการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 2 รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ 1 แจก ATK ณ ชุมชนแออัดและตลาด รวมถึง ขนส่งสาธารณะ […]