เปิดหนังสือ ‘ผู้ช่วยผบ.ตร.’ ถึงรฟท. ขอสนับสนุน ‘โบกี้รถไฟ-แคปซูลน้ำมัน’ สกัดม็อบ

Advertisement ผู้ช่วยผบ.ตร. ทำหนังสือถึงรฟท. ขอสนับสนุน โบกี้รถไฟ-แคปซูลน้ำมัน วางสกัดม็อบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ตช 0001(มค3)/570 ลงวันที่ 6 สิงหาคม เรื่องขอความอนุเคราะห์ตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิง ใจความว่า เรียน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม ในการทำกิจกรรมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การดำเนินการกำหนดมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ขอรับการสนับสนุนตู้โบกี้รถไฟและตู้เชื้อเพลิงที่ปลดระวางและหมดความจำเป็นแล้ว ดังนี้ 1.ตู้โบกี้(ชำรุด) จำนวน 10 ตู้ 2.แคปซูลน้ำมัน (ถอดจากรางแล้ว) จำนวน 8 ถัง 3.แคปซูลน้ำมัน (ยังไม่ถอดจากราง ) จำนวน 12 ถัง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของสำนักงานแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กิตตินันท์ ดีอ่วม นายเวร (สบ […]