แขวงทางหลวงชนบทน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง

Advertisement Advertisement   แขวงทางหลวงชนบทน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคม 2564 กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างเครื่องกล, นายช่างไฟฟ้า และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1. ตำแหน่ง นายช่างโยธา วุฒิ ปวส.สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ สถาปัตยกรรม 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล วุฒิ ปวส. สาขา เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน 4. […]