หมอพรทิพย์ หนุนตัดอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ฉะพรรครัฐบาลแก้ รธน.

Advertisement หมอพรทิพย์ หนุนตัดอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ฉะพรรครัฐบาลแก้รธน.เพื่อส.ส.แปรญัตติงบ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 นับแต่ทำหน้าที่ เคยได้รับความรู้เรื่องหลักการรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยเมื่อได้เรียนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร​ระดับสูง รุ่นที่ 17 (ปปร.17) ครั้งนี้มีการเสนอญัตติเข้ามา 13 ญัตติ แบบเร่งรีบ 12 ฉบับลงวันที่เสนอ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา และได้เอกสารเมื่อมีการบรรจุเป็นวาระประชุมร่วมในอาทิตย์ที่ผ่านมา มีเนื้อหาค่อนข้างมากที่ต้องทำความเข้าใจในเจตนาของการแก้รัฐธรรมนูญ นั่งแกะเนื้อหา พร้อมสรุปได้ว่า พรรครัฐบาลเสนอแก้มากที่สุดและเป็นพรรคเดียวที่ขอแก้เรื่องการปรับให้อำนาจ ส.ส. พิจารณาแปรญัตติงบประมาณได้ รวมถึงขอแก้เรื่องโทษของการเข้าไปก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ยังกล่าวว่า น่าสนใจว่ารัฐบาลมาจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เน้นการปราบโกงนักการเมือง ทำไมจึงเสนอแก้เองพรรคเดียว มีการเสนอแก้ระบบเลือกตั้งคงเพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นปัญหาในการได้มาของ ส.ส. และมีอีกหลายเนื้อหาที่ดูดีคือเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม แต่จริง ๆ แล้วเป็นการคัดลอกรัฐธรรมนูญเก่ามาใส่ไว้เนื่องจากแอบแฝงการดำเนินคดีทางการเมือง     “เวลาที่มีน้อย เนื้อหาที่ซับซ้อนมีเงื่อนซ่อนต้องใช้สมาธิทำความเข้าใจ […]

1 2