ครม. อนุมัติงบลับกระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน แก้ความมั่นคง แต่เปิดเผยไม่ได้ !

Advertisement คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบลับกระทรวงกลาโหม 21.69 ล้าน โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้แจงใช้แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง การข่าว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 พล.อ. คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหม ถึงกรณีคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณลับของกระทรวงกลาโหมว่า งบลับเป็นเรื่องที่อนุมัติเพิ่มเติม เป็นการเปลี่ยนแปลงงบลับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและพร้อมเผชิญเหตุของกระทรวงกลาโหม โดยค่าใช้จ่ายของบลับ มีขอบเขตของการทํางานเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ เรื่องความมั่นคง การข่าว การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และการจัดตั้งศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม พล.อ. คงชีพ กล่าวต่อว่า การใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2547 เช่นเดียวกับในสมัยของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ การใช้งบลับเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งไม่สามารถนำไปเปิดเผยได้ ส่วนศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมนั้นจะดูแลหน่วยความมั่นคงที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทั้งหมด ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่าการขออนุมัติงบลับของกระทรวงกลาโหม อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ซึ่งงบประมาณที่ใช้จำนวน 21.69 ล้านบาท โดยศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหมใช้ในระดับนโยบาย ตั้งอยู่ที่กระทรวงกลาโหม แต่ระดับปฏิบัติจะใช้ศูนย์บัญชาการทหาร กองทัพไทย   […]