โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯให้แก่ ซีอีโอ”เอไอเอส”ประกาศลงราชกิจจาฯ

Advertisement ถือเป็นเกียรติยศสมควรได้รับการยกย่อง สำหรับชาวต่างประเทศที่ได้กระทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไทย โดยล่าสุด ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ คือ นายหลิว หย่ง เฉียง แอลเลิน (Mr. Lew Yoong Keong Allen ) สัญชาติสิงคโปร์ อดีตซีอีโอใหญ่จากค่ายสื่อสาร “เอไอเอส” ในฐานะที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและชาวต่างประเทศอีก 4 ราย เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายหลิว หย่ง เฉียง แอลเลิน (Mr. Lew Yoong Keong Allen ) สัญชาติสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 7 […]