เอเชียประกันภัย โดนสั่งถอนใบอนุญาต – เคลมประกันโควิดไม่ได้ ทำยังไง เช็กเลย !

Advertisement รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามสั่งถอนใบอนุญาตเอเชียประกันภัย ชี้บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ – คนที่เคลมประกันโควิดไม่ได้ ต้องทำยังไง เช็กเลย วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีการชี้แจงว่าการเพิ่งถอนดังกล่าวเป็นมาตรการที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้เอาประกันภัย มาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นสูงสุด จริง ๆ แล้วถ้าไม่จำเป็นคงไม่อยากทำ แต่เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาจึงจำเป็นต้องเพิกถอนเพื่อให้กองทุนประกันภัยเข้าไปรับช่วง รายงานข่าวระบุถึงสาเหตุที่ต้องเพิกถอนใบอนุญาตว่า บริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ มีการจ่ายสินไหมล่าช้า และมีการนำเสนอขายแบบประกันไม่เป็นไปตามแบบนายทะเบียน และเป็นไปในลักษณะที่อาจจะเกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันและประชาชน ประกอบกับบริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมทุน อีกทั้งมีการเลิกจ้างพนักงาน ทำให้บริษัทไม่มีความพร้อม พร้อมกระทำการฝ่าฝืน ถ้ายังให้เปิดประกอบการ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการนำเสนอบอร์ด คปภ.ใ ห้มีการพิจารณาในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ซี่งมติบอร์ด คปภ. จึงได้มีความเห็นควรเสนอให้รมว.คลังให้เพิกถอน ใบอนุญาต ซึ่งรมต.ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรสั่งเพิกถอนใบอนุญาต โดย รมว.คลัง ได้ลงนามให้มีผลในวันนี้ […]

ด่วน!! คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘เอเชียประกันภัย’

ด่วน!! คลังสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ‘เอเชียประกันภัย’ วันที่ 15 ตุลาคม นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการปบะกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธุรกิจประกันภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป และแต่งตั้งให้ กองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าสินไหมเป็นลำดับถัดไป นายสุทธิพล กล่าวว่า สำหรับ การเพิกถอนดังกล่าว เป็นมาตรการที่จำเป็นที่เร่งดำเนินการ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้เอาประกันและพี่น้องประชาชน โดย สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา จึงจำเป็นต้องเพิกถอน นายสุทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ บริษัทเอเชียประกันภัยมีปัญหาเพียงด้านฐานะการเงินและปัญหาภายในเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าสินไหม ให้กับผู้ทำประกันภัย การประกันภัยโควิด-19 แม้จะมีการเรียกร้องหลายครั้ง และก่อนหน้านี้ทางบริษัทก็ได้เลิกจ้างพนักงานจำนวนหนึ่ง โดยยืยันว่าไม่เป็นปัญหาในภาพรวมต่อระบบประกันภัยไทย ด้านนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย […]