เคล็ด(ไม่)ลับ!! “ทนายสงกรานต์” เผยวิธีการ “เอาตัวรอดจากด่าน” ถ่ายได้ ห้ามเซ็นเอกสาร ฯลฯ!!(รายละเอียด)

Advertisement หากพูดถึงทนายความในประเทศไทยนั้นคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับทนายความคนเก่งอย่าง “ทนายสงกรานต์ อัจฉริยะทรัพย์” ที่ออกมาช่วยเหลือผู้คนแล้วมากมายกับการช่วยเหลือคดีความต่างๆ ของผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมยังออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ บนโลกออนไลน์ ซึ่งล่าสุดก็ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการขอตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอยู่บนท้องถนนซึ่งก็ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้มากมายซึ่งแบ่งออกเป็น 16 ข้อแนะ Advertisement โดย 16 ข้อแนะของทางด้านทนายสงกรานต์จะมีอะไรบ้างนั้นลองไปฟังข้อมูลข้อแนะนำกันเลยดีกว่า “เคล็ด(ไม่)ลับ”รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม”ใช้ยามคับขันได้!!! …ในสังคมไทยเรานั้น”เชื่อว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปทุกสาขาวิชาชีพ”ใช่หรือไม่??? …ฉะนั้นต้องรู้หลักแบบเท่าทันกันและหลักกฏหมายไว้ป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่ง!!!” “..กระผมมิได้มีเจตนาที่จะชี้โพรงให้กระรอกใดๆแต่กระผมจะให้ความรู้กับประชา ชนทางด้านกฏหมายไว้ป้องกันตัวตามสถานะการณ์ที่เกิดขึ้น!!!..” .. ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 บัญญัติว่า” ผู้ใดจำต้อง กระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตน หรือ ของผู้อื่นให้พ้นภยันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย อันละเมิดต่อกฎหมาย และ เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุ การกระทำนั้น เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย “!!ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติว่า” ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์ สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทด แทนเพื่อการนั้น “!!! “…กลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดในsocial ถามมากันมากว่า”สมมติว่าถ้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนั้นเราสามารถทำอะไรได้บ้าง?และเรามีสิทธิ์ที่จะถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอไว้ได้หรือไม่?….”!!! แนะ… ข้อ 1.ถ้าเราถ่ายภาพหรือบันทึกวิดี โอไว้โดยไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นต้องขอเรียนว่าเราสามารถกระทำได้โดยชอบเพราะถือว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย!!! แนะ….ข้อ. 2. การถ่ายภาพหรือบันทึกวิดี โอขณะตรวจค้นนั้นจะมีทั้งผลดีและผลเสียก็ให้เราจดแจ้งแก่ เจ้าหน้าที่ให้ ทราบเลยว่าถ้าเรามีสิ่งของผิดกฎหมายก็จะได้เป็นพยานหลักฐานดำเนินคดีกับตัวของเราเอง […]