โรงเรียนบ้านตูแตหรำ อ.ละงู จ.สตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (8-12 ก.ค.56)

Advertisement โรงเรียนบ้านตูแตหรำ อ.ละงู จ.สตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกการศึกษาปฐมวัย (8-12 ก.ค.56) Advertisement   โรงเรียนบ้านตูแตหรำ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกการศึกษาปฐมวัย [highlight]อัตราเงินเดือน :     15960 บาท[/highlight] ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย [highlight]2. ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานการสอน ณ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ Advertisement สมัครงานราชการโรงเรียนบ้านตูแตหรำ : ด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ อ.ละงู จ.สตูล […]