เตรียมเวนคืนที่ดิน 5 เขต สร้างสะพานเกียกกาย ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เขตไหนบ้างเช็กที่นี่ !

Advertisement ครม. อนุมัติ ก่อสร้างสะพานเกียกกายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 320 เมตร 6 ช่องจราจร ชี้สามารถแก้ปัญหาจราจรให้ดีขึ้น เตรียมเวนคืนที่ดิน 5 เขต เมื่อวานนี้ (28 กันยายน 2564) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เชื่อมต่อกับการสร้างและขยายถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร ซึ่งที่ดินที่จะเวนคืนมีส่วนแคบที่สุด 50 เมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 1,250 เมตร ทั้งนี้ กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการก่อสร้างสะพานเกียกกายตามแนวถนนทหาร โดยจะปรับรูปแบบสะพานไม่ให้กระทบพื้นที่รัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งสะพานจะมีความยาว 320 เมตร 6 ช่องจราจร เชื่อมต่อฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร สามารถรองรับปริมาณการสัญจรที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบรัฐสถาแห่งใหม่ได้ประมาณ 1 แสนคันต่อวัน แก้ปัญหาการจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนบน โดยก่อนหน้านี้ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้วรวม 4 ครั้ง พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในกรณีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี […]