หอการค้าไทยเผยผลสำรวจ คนไทยเป็นหนี้ท่วมหัว ปี’61 หนี้นอกระบบหั่นดอกสู้แบงก์-คนหันเล่นแชร์มากขึ้น!!

Advertisement   คนไทยเป็นหนี้ท่วมหัว ปี’61 พุ่ง 3.16 แสนบาทต่อครัวเรือน ชี้นายทุนนอกระบบหั่นดอกเบี้ยสู้แบงก์-คนหันเล่นแชร์ ดันสัดส่วนหนี้นอกระบบเพิ่ม นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพหนี้ครัวเรือนไทยว่า ในปี 2561 ครัวเรือนไทยมีหนี้เฉลี่ย 316,623 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.8% แบ่งเป็นสัดส่วนหนี้ในระบบ 64.7% และหนี้นอกระบบ 35.3% ส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินมาใช้จ่ายทั่วไปมากที่สุด รองลงมาเป็นการกู้มาชำระหนี้เก่า, ลงทุนประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ, จ่ายบัตรเครดิต, การศึกษา, ซื้อบ้าน, เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ, ซื้อทรัพย์สิน (รถยนต์), ในการเกษตร, รักษาพยาบาล และเล่นพนัน โดยเฉพาะฟุตบอล เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้ปริมาณหนี้สินเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ไม่สูงหรือไม่เกิน 30,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน รวมถึงราคาสินค้าเกษตรหลายตัว เช่น ยางพารา และปาล์มน้ำมัน อยู่ในระดับต่ำ, ค่าครองชีพสูง และที่สำคัญรัฐบาลมีมาตรการในการช่วยเหลือชาวบ้านให้ถึงแหล่งทุนในระบบด้วยการผลักดันสินเชื่อรายย่อยหรือฟิโก้ไฟแนนซ์เพื่อแก้ปัญหาการเข้าไปกู้หนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่แพง รวมถึงการสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้เข้าถึงแหล่งการขอสินเชื่อของสถาบันเฉพาะกิจของรัฐในอัตราดอกเบี้ยถูก เป็นต้น     […]