รายละเอียด ประกาศเลื่อนสอบ ก.พ. 2564 ออกไปเป็นวันไหน หลังโควิด 19 ระบาด

Advertisement สำนักงาน ก.พ. เลื่อนสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นในเดือนสิงหาคมและกันยายนแทน หลังสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงาน ก.พ. มีการประกาศเรื่องการเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อนการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ดังนี้ จากวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และ 19 กันยายน 2564 สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 สำนักงาน ก.พ. จะประกาศภายในวันที่ 23 กรกฎาคม […]