รมว.ศึกษาฯสั่งครู ใกล้เลือกตั้งต้องวางตัวเป็นกลาง ห้ามฝักใฝ่การเมือง!

Advertisement   เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมรับทราบตามที่ ศธ. ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT เป็นวันที่ 16-19 ก.พ.62 จากเดิมกำหนดจัดสอบวันที่ 23-26 ก.พ.62 แต่เนื่องจากวันที่ 24 ก.พ. ตรงกับช่วงที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การเลือกตั้งคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ที่สุดต้องอยู่ขึ้นกับสถานการณ์ข้างหน้า ในส่วนของ ศธ.ยืนยันว่าเป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม การเลื่อนการสอบเร็วขึ้นเพียง 1 สัปดาห์ ยังมีเวลาอีกประมาณ 3 เดือนครึ่ง กำหนดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคจะต้องเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยืนยันว่า สามารถดำเนินการได้ทันและจัดสอนเพิ่มเติมให้ซึ่งช่วงสัปดาห์ก่อนการสอบ “ตอนนี้ มีนักเรียนหลายคนบ่นว่าเครียดที่เลื่อนสอบเร็วขึ้น จึงอยากให้ทำความเข้าใจว่าการสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา […]